Sườn cừu nướng đá/rượu vang

Sườn cừu nướng đá/rượu vang

Grilled stone lamb chops with pepper sauce /
red wine