Mực một nắng nướng muối ớt

Mực một nắng nướng muối ớt

Grilled shiny squid with salt & chilli