Hàu nướng phô mai/ mù tạt

Hàu nướng phô mai/ mù tạt

Grilled oyster with cheese /with wasabi