Giò heo muối chiên giòn

Giò heo muối chiên giòn

Deepfried pork leg with salt