Phòng VIP 4

Phòng VIP 4

Phòng VIP 4

Phòng VIP 4

– Sức chứa 20-25 khách

– Có phục vụ Karaoke 1.000.000đ suốt tiệc

– Nếu đặt dưới 16 khách phụ thu 500.000đ

– Có máy lạnh

– Khách có thể tự trang trí

Gammer beer phòng vip 4

Gammer beer phòng vip 4

Gammer beer phòng vip 4

Gammer beer phòng vip 4