Phòng VIP 2

Phòng VIP 2

Phòng VIP 2

Phòng VIP 2

– Sức chứa 50-80 khách

– Có phục vụ Karaoke 2.000.000đ suốt tiệc

– Nếu đặt dưới 35 khách phụ thu 800.000đ

– Có máy lạnh, máy chiếu

– Khách có thể tự trang trí, treo backdrop

Gammer beer phòng vip 2

Gammer beer phòng vip 2

Gammer beer phòng vip 2

Gammer beer phòng vip 2