Phòng tiệc

TẦNG 1

TẦNG 1

Tùy vào số lượng khách đặt và vị trí nằm trên lầu 1 mà nhà hàng sắp xếp bàn phù hợp, số lượng khách tiệc...

Xem thêm
Phòng VIP 4

Phòng VIP 4

Phòng VIP 4 – Sức chứa 20-25 khách – Có phục vụ Karaoke 1.000.000đ suốt tiệc – Nếu đặt dưới 16 khách phụ thu 500.000đ...

Xem thêm
Phòng VIP 3

Phòng VIP 3

Phòng VIP 3 – Sức chứa 10-12 khách – Nếu đặt dưới 10 khách phụ thu 500.000đ – Có máy lạnh – Khách có thể...

Xem thêm
Phòng VIP 2

Phòng VIP 2

Phòng VIP 2 – Sức chứa 50-80 khách – Có phục vụ Karaoke 2.000.000đ suốt tiệc – Nếu đặt dưới 35 khách phụ thu 800.000đ...

Xem thêm
Phòng VIP 1

Phòng VIP 1

Phòng VIP 1 – Sức chứa 30-35 khách – Có phục vụ Karaoke 1.000.000đ suốt tiệc – Nếu đặt dưới 20 khách phụ thu 500.000đ...

Xem thêm