Phòng tiệc

TẦNG 1

TẦNG 1

Tùy vào số lượng khách đặt và vị trí nằm trên lầu 1 mà nhà hàng sắp xếp bàn phù hợp, số lượng khách tiệc...

Xem thêm