Chả cá thác lác nguyên con chiên giòn

Fried knife fish 180.000

Cá bò da nướng muối ớt

Grilled Unicorn filefish with salt & chilly 268.000

Cá mú hấp HongKong

Steamed grouper fish in HongKong style. 65.000/100gr

Cá tầm nướng muối ớt

Grilled Slurgean with sale & chilly 65.000/100gr

Cá Lăng nướng muối ớt

Grilled Hemibagrus with salt & chilly 65.000/100gr

Cá chình lúc lắc hạt điều

Fried eel fish with cashew nuts 98.000/100gr

Cá chình nướng lá lốt

Grilled eel with Betel leaf 98.000/100gr

Cá Chình nấu lẩu

Eel fish hot pot 98.000/100gr

Cá chình nướng muối ớt

Grilled eel fish with salt & chilly 98.000/100gr
5/18«...34567...10...»