Thăn bò Angus Mỹ nướng đá

Stonegrill American Angus sirloin steak 338.000

Sà lách cá hồi Corteile

Salmon Corteile salad 178.000

Cà ry cừu New Zealand

New zealand lamp curry 258.000

Đùi vịt Goloa truyền thống Pháp

Traditional French Goloa Duck leg 215.000

Sườn cừu nướng đá sốt tiêu xanh/ rượu vang

Grilled stone lamb chops with pepper sauce/ red wine 338.000

Nạm bò New zealand nướng đá sốt tiêu xanh

Grilled stone encrusted beef NZ with pepper sauce 280.000

Bò nướng đá sốt tiêu xanh/ rượu vang

Grilled stone beef steak with pepper sauce/ red wine 280.000

Su su baby xào bò

Fried chayote baby with beef 168.000

Đọt su su xào bò

Fried chayote leaves with beef 168.000
1/212