Bông thiên lý xào tỏi

Sauteed Thien Ly flower with garlic 88.000

Rau vợ thằng đậu

Steamed combination of vegetables 108.000

Rau muống xào tỏi

Fried water morning glory with garlic 78.000

Bông cải xào bò

Fried cabbage flower with beef 168.000

Đậu bắp luộc

Boiled okra 78.000

Rau lang xào bò

Fried sweet potato leafs with beef 168.000

Rau muống xào bò

Fried water morning glory with beef 168.000

Rau lang xào tỏi

Fried sweet potato leaf with garlic 78.000