Đuôi bò hầm rượu vang đỏ

Oxtail stewed with red wine 198.000

Bắp cừu nướng sốt cay Hrisa

Grilled suteed lamp with Hrisa sauce 228.000

Bắp bò chua ngọt

Marinated Beef with sweet & sour sauce. 178.000

Bò New Zealand đút lò fomai Kiểu Mexico

Baked New Zealand beef with cheese in Mexican style. 198.000

Bò New Zealand sốt tương nhật

New Zealand beef steak with Japanese sauce 198.000

Bắp bò xào hành cần, cần nước

Suteed beef with onion, water dropwort 178.000

Bò tắm nắng

Panfried beef with lemon leaf 168.000

Bò lúc lắc khoai tây

Panfried beef with Bell peper & French fries 168.000

Bắp bò Tây Bắc

Northwest Beef 168.000
1/212