60 NĂM KỶ NIỆM ĐH BÁCH KHOA

27/11/2017

Gammer beer đồng hành cùng trường Đại học Bách khoa trong Ngày hội 60 năm tìm về trường của hơn 6000 giảng viên, sinh viên